Reklama
 
Blog | Bohumír Šimek

Vážený Putine!

Proč jsi plný lži a nenávisti, že Ti stříkají z očí? Kdo takto pokřivil Tvoji duši? Proč pohrdáš lidmi, kteří Ti slouží? Komu jsi podepsal dlužní úpis? Komu sloužíš Ty sám?

Vládcem světa nikdy nebudeš. Vládcem světa je věčný Bůh, věčně zápasící s Ďáblem. Proč ses dal do služeb Zla? Proč rozkladně napadáš dřevo národních stromů? Proč šíříš lži, nenávist, závist, korupci a zlobu do celého světa? Boha jsi nepoznal, a tak Ti nevadí krev nevinných lidí na svých rukou.

Proč jsi se svým nástupem k moci začal rozsévat ďábelské zlo do Evropy a do celého světa? Proč zneužíváš zlých lidí v Česku, v celé Evropě, ale i v celém světě? Proč se snažíš ovládnout nejvyšší politiky bažící po moci? Proč chceš ovládnout celý svět?

Skrze průhledné lži, že chce Ukrajina napadnout Rusko, skrze bezdůvodné vyvražďování obyvatel Ukrajiny, bezhlavé vyvražďování Ukrajinců i Rusů, kteří za Tvoji paranoiu nemohou, skrze totální ničení lidských příbytků, skrze ničení ukrajinské kultury, včetně vzácných chrámů postupně ztrácíš vše, absolutně vše.

Navzdory petrohradskému trollímu ústavu, navzdory ideovému rozvratu evropských států i států v zámoří, navzdory své hybridní desinformační válce, navzdory destrukčnímu působení svých agentů, dosahuješ sjednocování lidí na celém světě v duchu Pravdy a Lásky proti sobě!

Díky Tvým trollům se v Česku obávalo 58 procent občanů hlásit k Západu, dnes se k Západu hlásí 56 procent občanů. Osmdesát procent občanů chce setrvat v Evropské unii. Díky ruským trollům před Putinovou agresí na Ukrajině považovalo 45 procent Čechů členství v Evropské unii za ohrožení české identity. Zájem Čechů o setrvání v NATO se zvýšil ze 72 procent na 87 procent. Obava z Ruska, jako bezpečnostní hrozby pro Česko, stoupla ze 43 procent na 84 procent. Vpádem Putina na Ukrajinu Češi pochopili, že situace je vážná, a že jedinou obranou je být součástí NATO i Evropské unie. (Dle Erika Taberyho, šéfredaktora Respektu)

Jsem rád, že jsme se s vládou Petra Fialy vrátili k liberální demokracii se svobodou pro všechny občany. Tato vláda má reálný pohled na evropské dějiny a k ruské agresi se postavila čelem.

Nedovedu si představit vládu egoistického podnikatele a postkomunistického, překabátěného oligarchy Andreje Babiše, který nás táhnul do větší závislosti na Rusku, a za něhož u nás vrcholil politický byznys s korupcí.

Putine, Putine! Třicet let jsi rozvracel Evropu v alternativní desinformační válce a rozeštvával jsi občany proti sobě navzájem. A čeho ses dočkal po svojí nekřesťanské, nespravedlivé agresi vůči Ukrajině? Sjednocení států Evropské unie, sjednocení států NATO, snahu vstupu Ukrajiny do Evropské unie a úsilí po vstupu Švédska a Finska do NATO. Místo Veliké Rusi táhneš Ruskou federaci do nicoty politické i ekonomické.

Lež a nenávist je cesta do pekel! Pravda a úcta k druhému člověku je cesta ke svobodě člověka, k liberální demokracii a právnímu státu.

Reklama