Reklama
 
Blog | Bohumír Šimek

Co budeš volit?

Chceš žít ve lži a nenávisti, ke kterým nás přivedli naši politici, nebo chceš změnu cestou pravdy a vzájemné úcty mezi lidmi? Podle toho musíš volit v blížících se volbách.

Nejvyšší politici, s hradním Pánem v čele, se Pravdě vysmívají, pohrdají pravdou a lež je jejich vlastní jazyk, což máme potvrzeno opakovanými soudními výroky. Takovému člověku nevěřím a překvapuje mne, co lidí je ochotno lžím naslouchat a souhlasit s nimi.

Jde o podléhání nejrůznějším desinformacím, které se tu šíří mezi námi. V přeposílaných mailech dominují útoky proti Pirátům, kterých se zjevně nejvíce bojí zastánci současných pořádků. Jevilo se mi to tak, že stále více a více lidí desinformacím podléhá, že jim věří i hradní Pán, a že jejich počet překračuje již třetinu našich obyvatel. Dle výzkumu České televize jde jen o čtvrtinu občanů. Ale i to se mi zdá příliš mnoho pro náš národ s tak bohatou minulostí, kdy jsme za císaře Karla IV. vládli prakticky celé Evropě.

Žádný národ, žádný stát nemá právo na život a budoucnost, pokud se dá na dráhu lži, pohrdání úctou k druhému člověku, nenávisti, mstivosti, postkomunistického egoismu a sobectví. Právě proto tolik občanů podléhá populistickým slibům a lžím.

Proto nelistuji v předvolebních programech, které jsou jen falešným pozlátkem pro voliče, a nebudu volit podle prázdných, hezkých slovíček. Budu volit jen kvalitní osobnosti, o kterých vím, že nelžou, kteří mají rádi lidi, kteří si opravdu váží svých spoluobčanů.

Rozhodně nebudu volit strany, které ve své fanatické ideologii zavraždily stovky nejkvalitnějších občanů, kterých se bály, miliony připravily o jejich svobodu, a stále více občanů vyháněly ze země. Nebudu volit strany, které se svojí rétorikou a dunivými slovy vrací k Hitlerovým sociálním nacionalistům. Nebudu volit strany, které neustále proklamují svoji antikorupční strategii, abychom přehlédli, že jsou vrcholem korupce v Čechách.

Já volím Pravdu a politiky, kteří nelžou. Já volím Lásku a politiky, kteří mají úctu ke spoluobčanům. Já volím politiky, kteří nehrabou jen pro sebe, ale kteří jsou ochotni se s občany spravedlivě rozdělit. Já volím politiky, kteří svobodným občanům důvěřují, kteří ví, že v jednotlivých občanech je síla každého národa a státu, které není moudré vysávat do dna a brát jim jejich svobodnou iniciativu.

Potřebujeme změnu! Žijeme znásilněni v zosobněném Zlu a potřebujeme žít ve svobodném Dobru. Potřebujeme žít nejen ve svobodě pro oligarchy, ale potřebujeme žít ve svobodě pro všechny občany bez rozdílu. Proto nesleduji prázdné, falešné, populistické programy, ale sleduji celou dobu jednotlivé politiky, zda mluví pravdu a zda mají úctu k druhému člověku. Jen ty budu volit!

MUDr. Bohumír Šimek

………………………………………..

Kde vládne nevraživost a sobectví, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry je však především čistá, pokojná, laskavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, upřímná a bez pokrytectví. Ovoce spravedlnosti se v míru rozsévá těm, kteří usilují o pokoj. (Jak 3,16-18)

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama